RING OSS! 0346-152 30

 

Start Nyheter Bilder Bilglas Förvaring Inglasningar Glasmästeri Fönsterbyte Om oss Kontakt

Miljö

Miljöpolicy Falkenbergs Glasmästeri

Falkenbergs Glasmästeri jobbar självklart för att förbättra miljön och spara på naturens resurser. Vi försöker minska miljöpåverkan i högsta möjliga grad.

Vi jobbar för att minska avfallsmängerna och begränsa råvaru- och energiuttag så långt det är möjligt.

Vi val av material och produkter så tar vi hänsyn till miljöåverkan, vi källsorterar och omhändertar farligt avfall.

För att upp uppnå ovanstående jobbar vi med följande:

  • All personal är förtrogen med vår miljöpolicy, samt har kunskap, engagemang och ansvar i de miljöfrågor som rör det egna arbetet.
  • Samordna marknadsföring och information, samt på ett effektivt sätt marknadsföra miljöanpassade alternativ.
  • Upprätthålla miljöplaner och handlingsprogram i enlighet med vår miljöpolicy.
  • I möjligaste mån använda optimalt miljöanpassade processer och material i alla led inom vårt företags verksamhet.

∼ Falkenbergs Glas © 2012 ∼ Södergatan 81 ∼ 311 32 Falkenberg ∼ 0346-15230 ∼ info@falkenbergsglas.se ∼